خاویار بری (سیبری)

 این نوع خاویار که از تاس ماهی سیبری استحصال می‌گردد دارای بافت و طعمی ملایم و به رنگ مشکی براق و قهوه‌ای تیره می‌باشد. سایر دانه‌های تخم این ماهی تقریباً ۱/۵ الی ۲/۵ میلیمتر می‌باشد.

بلوغ ماهی سیبری ماده در محیط پرورشی در سن ۵ تا ۶ سال با وزن ۸ تا ۱۲ کیلوگرم و طول بدن ۸۰ تا ۱۰۰ سانتی متر بوده و میزان تخم دهی آن  ۱۲ تا ۱۷ درصد وزن بدن آن است.

در محیط طبیعی نرها بین ۹ تا ۱۵ سالگی و ماده‌ها بین ۱۶ تا ۲۰ سالگی بالغ می‌شوند.