ماهیان پرورشی در قفس دریای خزر

در سالهای اخیر مسئولین شیلات ایران با توجه به توصیه های مقام معظم رهبری، پرورش انواع ماهیان خاویاری و ماهی آزاد دریای خزر، کپور دریایی و قزل‌آلا در قفس دریایی را در دستور کار خود قرار داده و طی ۴ سال گذشته پرورش این ماهیان در قفس‌های متعدد در دریای خزر و خلیج فارس وآبهای پشت سد توسط بخش خصوصی و دولتی انجام گرفته است. هدف از اجرای این پروژه ها استفاده بهینه از منابع آبی و استعدادهای باالقوه دریاها و سدها و بالا بردن کمی و کیفی تولیدات ماهی در کشور می باشد.
پرورش ماهی در قفس در کشورهای دیگر از جمله کشورهای اروپائی در حال انجام است. این روش پرورش به صورت متنوع و در قفس های متناوب برای پرورش انواع ماهیان خصوصاً قزل آلا و آزاد اجرا شده است.

lazir-marine-cage-fish farm

اداره کل شیلات استان مازندران در شهرستان محمودآباد با طراحی ۲ کلنی در پوشش ۱۴ مزرعه ۵۰۰ تنی، زمینه تولید ۷۰۰۰ تن انواع گونه های خاویاری، ماهی آزاد دریایی، کپور دریایی و قزل‌آلا را فراهم نموده که این مهم ضمن تأمین مواد غذایی هموطنان و عرضه به بازارهای خارجی، تعداد قابل توجهی اشتغال‌زایی را نیز همراه خواهد داشت. بر کسی پوشیده نیست که ماهیان پرورش یافته در دریا هم به لحاظ طعم و مزه و هم به لحاظ کیفیت از ماهیان پرورشی در آب شیرین بهتر است.
مسئولین مجتمع کشت و صنعت لزیر نیز همسو با این برنامه مهم و با تحویل گرفتن مزرعه شماره ۱۲ در کلنی شرق محمودآباد، پرورش ۵۰۰ تن انواع گونه های فوق را در دستور کار خود قرار داده و انشاءا… در آینده ای نزدیک با تجهیز و راه‌اندازی قفس‌های دریایی خود اقدام به پرورش ماهی در قفس خواهد نمود.
ما می توانیم در برنامه ریزی فنی و تخصصی، ضمن پرورش انواع ماهیان مورد نظر خصوصاً گونه های خاویاری فیل ماهی، اوزون بورون و نیز ماهی کپور دریایی و قزل آلا در قفس های دریایی هم در کیفیت بالاتر و هم در عرضه مستقیم ماهی به مصرف کننده واقعی، سهم قابل توجهی در پرورش و تأمین مواد غذایی هموطنان و نیز اشتغال زایی و کارآفرینی داشته و علاوه بر آن با استحصال خاویار و صادرات آن به کشورهای هدف، برای کشورعزیزمان نیز ارزآوری داشته باشیم.

محصولات