گلخـانـه

نظر به اینکه تولید و تأمین مواد غذایی در رأس برنامه‌های مجتمع کشت و صنعت لزیر قرار دارد و با توجه به اینکه لزیر مجتمعی چند منظوره است و تولیدات و صنایع متعدد و متنوع در آن راه‌اندازی شده لذا موضوع تولید انواع میوه‌جات نیز جزء برنامه‌های این مجتمع بوده و در این راستا تعداد قابل توجهی انواع درختان میوه در این مجتمع کاشته شده است.

نظر به اینکه لیموترش در تأمین بهداشت و سلامت مواد غذایی هموطنان بسیار مؤثر است کاشت درختان لیموترش نیز جزء برنامه‌های اجرایی مجتمع قرار گرفته و در سال ۱۳۹۷ اقدام به احداث گلخانه ۴۰۰۰ متری لیموترش پرشین لایم و لایم کوات نموده‌ که با راه‌اندای این گلخانه سالانه ۵۰ تن لیموترش باکیفیت به بازارهای داخلی و در صورت نیاز بازارهای خارجی عرضه خواهد شد. در این راستا ضمن تأمین بخشی از مواد غذایی مورد نیاز کشور تعداد قابل توجهی اشتغال‌زایی شده است.