عمل آوری خاویار

عمل‌آوری خاویار امری است تخصصی و مهم که بر اساس استانداردها و اصول بهداشتی بطور ویژه انجام می‌شود. پس از ورود هر یک از تاسماهیان به واحد عمل‌آوری و پس از شستشو و جدا کردن آبشش‌ها و ضدعفونی محل برش در قسمت شکم ماهی، تخمدان یا گناد ماهی از شکم خارج می‌شود و پس از بریدن و خارج کردن تخمدان عمل غربال کردن انجام می‌گردد و سپس عمل شستشو و آبگیری و نمک‌زنی و افزودن مواد نگهدارنده و آماده‌سازی خاویار و رقم‌بندی در قوطی‌های ۱۵، ۳۰، ۵۰، ۱۰۰، ۲۵۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ بسته‌بندی و پس از آن با رعایت دمای نگهداری روانه بازارهای داخلی و خارجی می‌گردد.
واحد عمل‌آوری خاویار مجتمع کشت و صنعت لزیر ضمن عمل‌آوری خاویار تاسماهیان پرورشی مجموعه خود می‌تواند خاویار تاسماهیان دیگر مزارع کشور نیز عمل‌آوری نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 WhatsApp
x
 
x
 Telegram
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 Call us
x
 
x
 Contact us
x
Submit
Email is incorrect
Thank you for your message!