عمل آوری خاویار

عمل‌آوری خاویار امری است تخصصی و مهم که بر اساس استانداردها و اصول بهداشتی بطور ویژه انجام می‌شود. پس از ورود هر یک از تاسماهیان به واحد عمل‌آوری و پس از شستشو و جدا کردن آبشش‌ها و ضدعفونی محل برش در قسمت شکم ماهی، تخمدان یا گناد ماهی از شکم خارج می‌شود و پس از بریدن و خارج کردن تخمدان عمل غربال کردن انجام می‌گردد و سپس عمل شستشو و آبگیری و نمک‌زنی و افزودن مواد نگهدارنده و آماده‌سازی خاویار و رقم‌بندی در قوطی‌های ۱۵، ۳۰، ۵۰، ۱۰۰، ۲۵۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ بسته‌بندی و پس از آن با رعایت دمای نگهداری روانه بازارهای داخلی و خارجی می‌گردد.
واحد عمل‌آوری خاویار مجتمع کشت و صنعت لزیر ضمن عمل‌آوری خاویار تاسماهیان پرورشی مجموعه خود می‌تواند خاویار تاسماهیان دیگر مزارع کشور نیز عمل‌آوری نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 WhatsApp
x
 
x
 Telegram
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 Call us
x
 
x
 Contact us
x
Submit
Email is incorrect
Thank you for your message!