خاویار سوروگا (اوزون برون)

خاویار سوروگا از ماهی اوزون برون و استرلیاد استحصال می‌گردد. بلوغ این گونه‌ها سریع‌تر از انواع ماهیان دیگر می‌باشد و سایز دانه‌های تخم ریزتر و به رنگ خاکستری روشن و خاکستری تیره بوده و دارای طعم مطبوع و خوشایندی است. سایز تخم‌ها در این نوع خاویار تقریباً ۱/۷ الی ۲/۷ میلیمتر می‌باشد. دانه‌های خاویار ازون برون درشت تر از دانه‌های خاویار ماهی استرلیاد می‌باشد.

یکی از مزیت‌های پرورش ماهی اوزون بورون (اوزون برون) نسبت به گونه‌های دیگر تاسماهیان، طول عمر کوتاه تر آن است که درنتیجه طول دوره بلوغ آن نیز کوتاه و سرعت تولیدمثل آن بالاست. این گونه در محیط پرورشی در سن ۵ تا ۶ سالگی بالغ می‌شود که در این سن وزن متوسط آن ۹ تا ۱۲ کیلوگرم و اندازه آن حدود ۱۲۰ سانتی متر و نسبت خاویار به گوشت در این ماهی به ۱۲ تا ۱۸ درصد می‌رسد.

طبق گزارش Berg در سال ۱۹۴۸، در قسمت جنوبی دریای خزر ازون برون نر در سن ۱۱ تا ۱۳ سالگی و ماده‌ها در سن ۱۴ تا ۱۷ سالگی بالغ می‌شوند.

در مزارع پرورشی در صورت وجود شرایط خوب مدیریت، محیط زیست و تغذیه مناسب، استرلیاد ماده در سن ۳ تا ۴ سالگی و با وزن ۱ تا ۴ کیلوگرم و طول کل ۶۰  تا ۸۰ سانتی متر بالغ می‌شوند و می‌توان از آنها خاویار استحصال نمود.  میزان تخم‌دهی آنها در این شرایط ۱۲ تا ۱۷ درصد وزن بدن است.

 


وزن استرلیاد

در طبیعت تا ۱۶ کیلوگرم و طول آن به ۱۰۰ تا ۱۲۵ سانتیمتر می‌رسد. در شرایط طبیعی نرها در سن ۳ تا ۷ سالگی و ماده‌ها در سن ۴ تا ۱۲ سالگی بالغ می‌شوند و دمای مناسب برای تخم ریزی ۱۲ تا ۱۷ درجه سانتیگراد می‌باشد. (در اواسط اردیبهشت ماه)