بایگانی دسته‌ی: دسته بندی نشده

ماهی دودی و ماهی شور

ماهی دودی و ماهی شور ماهی دودی نوعی ماهی نمک سود شده است. برای اینکه از فاسد شدن ماهی پس از صید جلوگیری نمایند باید یا بلافاصله آن را مورد استفاده قرار دهند یا آن را فریز نموده و یا آن را شور و یا دودی نمایند. دودی کردن ماهی فرآیندی است که به منظور […]

عمل آوری خاویار

عمل‌آوری خاویار امری است تخصصی و مهم که بر اساس استانداردها و اصول بهداشتی بطور ویژه انجام می‌شود. پس از ورود هر یک از تاسماهیان به واحد عمل‌آوری و پس از شستشو و جدا کردن آبشش‌ها و ضدعفونی محل برش در قسمت شکم ماهی، تخمدان یا گناد ماهی از شکم خارج می‌شود و پس از […]

 WhatsApp
x
 
x
 Telegram
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 Call us
x
 
x
 Contact us
x
Submit
Email is incorrect
Thank you for your message!