بایگانی دسته‌ی: خاویار

خاویار چیست؟

lazir-imperial-caviar 03

خاویار ریشه کلمه “خاویار” بدون شک ایرانی است. روسها به آن ایکرا (ikra) می گویند. گفته شده که انگلیسی ها در قرن شانزدهم این واژه را از ریشه ترکی هاویار (havyar) گرفته اند که این نظر درست نیست. در قرن شانزدهم ترک ها همانند امروز نه به دریای خزر که مأمن اصلی ماهیان خاویاری و […]

 WhatsApp
x
 
x
 Telegram
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 Call us
x
 
x
 Contact us
x
Submit
Email is incorrect
Thank you for your message!