پرورش ماهی

از سال ۱۹۵۰، آبزی پروری در سطح جهانی هر ساله افزایش چشم گیر داشته و در حال حاضر در حال رقابت با صید جهانی انواع آبزیان دریایی و آبهای داخلی می باشد. میانگین صید سالانه جهانی در دریاها و اقیانوس ها ۸۰ میلیون تن و برای آبهای داخلی حدود ۱۰ میلیون تن و مجموعاً ۹۰ میلیون تن است که نه تنها امکان افزایش آن وجود ندارد بلکه به دلیل افزایش روزافزون جمعیت، این ارقام به ویژه در کشورهایی که امکان کنترل کمتری در صید دارند، چه در آبهای سرزمینی و چه در آب های آزاد رو به کاهش هم می رود.

یکی از گرانبهاترین آبزیان جهانی، انواع ماهیان خاویاری است که بالغ بر ۹۰ درصد ذخایر آنها در دریای خزر وجود داشت و صید طبیعی آن در آب های شوروی سابق سالانه حدود ۰۰۰/۲۶ تن و در آبهای ایران، سالانه حدود ۵۰۰/۲ تن و تولید خاویار از آن ها به ترتیب ۵۰۰/۲ تا ۰۰۰/۳ تن و حدود ۲۵۰ تن یا بیشتر (برای ایران) بود.

اخیراً در کشور ایران توجه ویژه ای به پرورش ماهیان خاویاری یا استورژن ها به عنوان یک فعالیت اقتصادی پرسود می شود هر چند که کاری دشوار و زمان بر است. ماهیان خاویاری که از خانواده تاسماهیان هستند ماهیانی با عمر طولانی، دیربلوغ و قادر به چندین بار تخم‌ریزی می باشند. قدمت آنها به ۲۵۰ میلیون سال پیش برمی گردد و چون تاکنون توانسته اند حیات خود را حفظ کنند به آنها فسیل های زنده گفته می شود.

هر چند که ماهیان خاویاری از نظر سایتس در حال انقراض بوده و می باشند ولی در حال حاضر ایران اصلی ترین مرکز تکثیر و پرورش این گونه ها برای افزایش ذخایر دریای خزر است… 

هرآنچه درباره پرورش ماهی باید بدانید!