ماهی خاویاری شیپ

ماهی خاویاری شیپ

ماهی شیپ با نام علمی Acipenser nudiventris  دارای بدنی کشیده و پوزه مخروطی است. از ویژگی‌ها عمده این ماهی بزرگ بودن اولین صفحه استخوانی پشت و فقدان شکاف روی قسمت میانی لب پائینی است. سبیلک‌های آن دارای انشعاب‌های مژکی است. بخشی بین ردیف‌های صفحات استخوانی صاف و لخت و فاقد برجستگی‌های استخوانی است. عمدتاً ساکن بخش جنوبی دریای خزر است و در گذشته مهاجرت زیادی به سفیدرود برای تخم‌ریزی داشته است. میانگین وزن آن ۲۰ کیلوگرم و بیشترین آن ۴۳ کیلوگرم گزارش شده است.

در طبیعت نرها عمدتاً در ۹ تا ۱۳ سالگی و ماده ها در ۱۳ تا ۱۶ سالگی در دریای خزر بالغ می‌شوند. در محیط پرورشی نرها و ماده‌ها به ترتیب در ۷ سالگی و ۸ تا ۱۰ سالگی بالغ شده و میزان خاویار آن ۱۲ تا ۱۵ درصد وزن بدن را تشکیل می‌دهد.

در مراحل مختلف رشد، غذای اصلی آنها را گاماروس (روش)، انواع کرم‌های خونی، ماهی پهلونقره‌ای (Atherina) و کمی نرم تنان و سخت پوستان بستر و گاهی هم ماهی کیلکا تشکیل می‌دهد. صید آن بین ماهیان خاویاری دریای خزر، مقام پنجم را داشته است. IUCN ذخایر این ماهی در دریای خزر را در معرض خطر قرار داده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 WhatsApp
x
 
x
 Telegram
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 Call us
x
 
x
 Contact us
x
Submit
Email is incorrect
Thank you for your message!