بایگانی دسته‌ی: محصولات

ماهی خاویاری شیپ

ماهی خاویاری شیپ ماهی شیپ با نام علمی Acipenser nudiventris  دارای بدنی کشیده و پوزه مخروطی است. از ویژگی‌ها عمده این ماهی بزرگ بودن اولین صفحه استخوانی پشت و فقدان شکاف روی قسمت میانی لب پائینی است. سبیلک‌های آن دارای انشعاب‌های مژکی است. بخشی بین ردیف‌های صفحات استخوانی صاف و لخت و فاقد برجستگی‌های استخوانی […]

تاس ماهی روس(چالباش روسی)

تاسماهی روس یا چالباش روسی تاسماهی روس یا چالباش با نام علمی Acipenser gueldenstaedti حدود ۷۰ درصد تاسماهیان مهاجر به رود ولگا را تشکیل می‌دهد. پراکنش آن در مقایسه با تاسماهی ایران یا قره‌بورون (قره برون) در آبهای ایران کمتر و عمده پراکنش آن در بخش شمالی دریای خزر است. پوزه چالباش نسبت به پوزه […]

پرورش ماهی

lazirco- Common Carp

نسبت رشد جمعیت هر جامعه از جمله ایران به گونه ای چشم گیر کمتر از نسبت رشد در تولید غذا می باشد به طوری که می توان گفت رشد جمعیت به صورت هندسی و رشد تولید غذا به صورت خطی است. در همه جا تولیدات کشاورزی با توجه به نیاز به زمین مناسب و آب […]

خاویار چیست؟

lazir-imperial-caviar 03

خاویار ریشه کلمه “خاویار” بدون شک ایرانی است. روسها به آن ایکرا (ikra) می گویند. گفته شده که انگلیسی ها در قرن شانزدهم این واژه را از ریشه ترکی هاویار (havyar) گرفته اند که این نظر درست نیست. در قرن شانزدهم ترک ها همانند امروز نه به دریای خزر که مأمن اصلی ماهیان خاویاری و […]

فیل ماهی (بلوگا)

Huso-huso-fish

فیل ماهی یا ماهی بلوگا که به آن ماهی خاویاری شکم سفید نیز گفته می شود با نام علمی Huso huso بزرگترین گونه ماهیان خاویاری در دریای خزر بوده و خاویار آن گران‌ترین نوع خاویار در دنیاست. جایگاه اصلی آن در قسمتهای شمالی و مرکزی دریای خزر است و در مسیر مهاجرت خود که در […]

ماهی خاویاری قره برون (تاسماهی ایرانی)

Acipenser-Persicus-fish

خاستگاه اصلی ماهی خاویاری قره بورون (قره برون) با نام علمی Acipenser persicus در آبهای ساحلی ایران در دریای خزر بوده و به همین علت به تاسماهی ایرانی معروف و به معنای پوزه سیاه است. از نظر ارزش غذایی و اقتصادی بدون شک از رتبه دوم در دنیا برخوردار و در مقایسه با سایر گونه […]

ماهی خاویاری اوزون برون (سوروگا)

acipenser-stellatus-fish

ماهی خاویاری اوزون برون (اوزون بورون) با نام علمی Acipenser stellatus و نام روسی دراکول و سوروگا معرفی می شود.   مشخصات مورفولوژی ماهی اوزون برون کلمه ”اوزون بورون“ به معنای ”پوزه بلند“ و این نامگذاری به جهت کشیده و باریک بودن پوزه آن است که بطور میانگین ۶۲ درصد طول سر را تشکیل می […]

تاسماهی استرلیاد

lazir acipenser-ruthenus fish

تاسماهی استرلیاد با نام علمی Acipenser ruthenus که به آن استرلت (sterlet) هم گفته می شود، نام انگلیسی آن اشاره به صفحات استخوانی ستاره ای شکل کوچک روی پوست آن دارد. یکی از کوچکترین گونه های تاسماهیان و تنها گونه ای است که تمام عمر خود را در آبهای شیرین (رودخانه ها) زندگی می کند […]

ماهی خاویاری سیبری

acipenser-baeri-fish

مشخصات بیولوژی تاسماهی سیبری در طبیعت و مزارع پرورشی ماهی خاویاری سیبری با نام علمی Acipenser baerii و با نام معمولی تاسماهی سیبری یا siberian sturgeon گونه ای نیمه رودکوچ (anadromous semi-) یا نیمه مهاجر و ماهی آبهای شیرین است که در رودخانه های منطقه سیبری اَب، ینی سئی، کولیما، ایرتیش و… زندگی می کند. […]

 کپور بیگ هد

lazir -Bighead-Carp

خاستگاه اصلی ماهی کپور بیگ هد (bighead carp)با نام علمی Hypophthalmichthys nobilis در رودخانه های یانگ تسه و مروارید در جنوب کشور چین می باشد. بسیاری از کشورها و ممالک آسیا، اروپا و آمریکا به پرورش این ماهی پرداخته اند. پرورش دهندگان ماهیان گرم آبی در ایران نیز در استخرهای پرورش ماهی و آب بندان‌ها […]

 WhatsApp
x
 
x
 Telegram
x
 
x
 
x
 
x
 
x
 Call us
x
 
x
 Contact us
x
Submit
Email is incorrect
Thank you for your message!